сряда, 17 октомври 2018 г.

Заключителна представителна изява по проект "Твоят час"
На 12.10.2018 г. в залата на община Силистра Регионалното управление на образованието в Силистра организира заключителна представителна изява по проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за училищата от област Силистра. 
 В концерта взеха участие ученици, включени в групите по интереси от 12 училища.
Представител на ОУ „Васил Априлов“ в концерта бяха момичетата от група за извънкласна дейност ,,Музикална фантазия“, с ръководител Дора Петкова. Те имаха уникалната възможност да открият концерта с българска песен, на чийто фон танцуваха и представиха атрактивен танц „Добруджански роден край“. Така празничният концерт започна с приповдигнато настроение и дух.
Ученичките демонстрираха изящество, самоувереност, лекота и завладяха  отново публиката в залата накрая на концерта с „Дайчово хоро“.
Получиха грамота и плакет за участие в концерта от и.д. Началник на РУО - Силистра - г-н Марин Ботев.

Конкурс за добри педагогически практики


От 10 до 12 октомври 2018г. в гр. Велинград се проведе Националната научно – практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” организирана от МОН, СБУ и РУО-Пазарджик.
         Исмаил Моллов – заместник-кмет поздрави и изрази своята благодарност към труда и професионализма на организатори, научни работници, експерти и учители, обединени от общата кауза. Приветствия към участниците отправиха г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, г-жа Валентина Кайтазова – началник на РУО-Пазарджик и доц. д-р Йосиф Нунев. Участниците в конференцията бяха подбрани чрез конкурс с основни акценти: пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, интеркултурно образование, съхраняване на културната идентичност. Академично жури от експерти селектира 56 педагогически практики, които ще бъдат представени в рамките на тридневната конференция. 
 Една от номинираната практика, представена на конференцията, бе на старши учител Стоянка Григорова от ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш.
        

четвъртък, 7 декември 2017 г.

Общински конкурс „Ден на грамотността“На 01.12.2017 г. в ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш, общ. Кайнарджа се проведе за трета поредна година общинския конкурс „Ден на грамотността“. Участие взеха ученици от втори, трети и четвърти клас на ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа, ОУ „Цанко Церковски“ с. Средище и ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш. На деня на грамотността присъства госпожа Пепа Лазарова, старши експерт по начално образование при РУО - гр. Силистра, много преподаватели и родители. Събитието откри г-жа Елена Янкова, директор на училището домакин. Учениците  от ОУ „Васил Априлов“ поздравиха всички присъстващи с музикална програма. 

Конкурсната част премина с решаване на задачи. Учениците показаха знания и умения по български език и литература. Докато комисия проверяваше писмените работи, учениците се забавляваха с развлекателни игри, отгатваха гатанки, съединяваха думи в поговорки и пословици. 
Както при всеки конкурс и на този имаше победители. В отборното класиране първо място зае ОУ „Ч. Храбър“ с. Кайнарджа, второто място зае ОУ „Ц. Церковски“ с. Средище, а третото място се зае от домакините. В индивидуалното класиране  за второкласниците първо място зае Елиф Октай от ОУ „Ц. Церковски“, за третокласниците първо място зае Рая Йорданова Тончаклиева от ОУ „Ч. Храбър“, а при четвъртокласниците първо място зае Севлен Алил Юсеин от ОУ “Ч. Храбър“. Всички участници получиха награди и  грамоти. Денят на грамотността завърши с надиграване  на танца ръченица. Присъстващите си тръгнаха от ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш изпълнени с много хубави емоции.
                                                          Н. Костадинова, старши учител

вторник, 11 април 2017 г.

Общинското състезание „Аз, родината и светът“

   При перфектна организация и с участието на 18 четвъртокласници от трите общински училища от община Кайнарджа, на 06.04.2017г. в ОУ ”Васил Априлов”, с. Голеш се проведе общинското състезание „Аз, родината и светът“, подготвено от учители в начален етап.
    Гости на празника бяха г-жа Пепа Лазарова – старши експерт начално образование и директорите на трите основни училища.
  Участници и гости бяха посрещнати във фоайето на училището и поздравени с кратка музикална програма.
   Госпожа Елена Янкова, директор на училището, поздрави всички участници и пожела успех на учениците и техните учители. Разясни условията, при които ще премине състезанието, съобщи комисиите за оценяване, квесторите по зали и комисията за разсекретяване на писмените работи.
   Децата работиха спокойно и отговорно в определените зали. В рамките на един учебен час четвъртокласниците решаваха тест.
  Докато оценителите проверяваха писмените работи, участниците редиха пъзели, решаваха кръстословици и играха разнообразни дидактически игри в приказно украсена зала. Децата не усетиха как си подадоха ръка и поставиха началото на ново приятелство.
  Срещата завърши с връчване на грамоти и предметни награди на класираните ученици и отбори. В индивидуалното класиране Съла Бирхан Салим зае трето място, а в отборното класиране по общ резултат ОУ "Васил Априлов" е на второ място. Всички участници получиха поощрителни грамоти, медальони с логото на състезанието и торбички с лакомства.